Skantrae Garantievoorwaarden & Behandelingsinstructies

Inleiding

Om in no-time een andere uitstraling aan uw huis te geven en uw aangekochte buitendeur perfect tot hun recht te laten komen, is het van belang dat u de juiste beslissing(en) neemt voor en tijdens uw aankoop. Wij trachten u daarbij een handje te helpen door middel van dit garantieboekje. Houdt u rekening met een aantal vuistregels:

- Het beste resultaat wordt verkregen als onze producten geplaatst worden door iemand met vakkennis.
- U heeft uw product gekocht bij een geselecteerde Skantrae dealer. Zij beschikken over een eigen plaatsingsservice of zij beschikken over een adressenbestand van gespecialiseerde aannemers en klusbedrijven, die u alle zorg van het plaatsen uit handen kunnen nemen.

Artikel 1 - begrippen

Artikel 1 - Begrippen Veel voorkomende buitendeurbegrippen zoals die onder andere vermeld staan in de Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 0803 zijn: Armgeschaafde deur:
Deur die aan één of twee van de verticale (lange) zijden is afgeschuind.
Bossing:
Geprofileerde, langzaam oplopende rand aan een paneel.
Deurmaat:
Stomp: netto deurmaat; breedte x hoogte Dikte: buitendeuren in Nederland zijn tussen de 38 en 52 mm dik.
Deur sponning:
Breedte: bij een deur de afmeting van de breedte van de sponning ofwel de breedte van de totale deur.
Diepte: bij een opdekdeur de afmeting van de diepte van de sponning.
Dorpel: horizontale delen van de dragende constructie in een deur.
Strak- of facetprofiel: sterk afgeschuinde profilering van glaslatten en stijl/ dorpelprofielen.
Stijlen: verticale delen van de dragende constructie van een deur. Stijlbreedte: breedte van de stijlen INCLUSIEF profilering.

Artikel 2- controle van de deur, het glas en het beslag

2.1 Controleer de deur, het glas en het beslag bij ontvangst op eventuele transportschade en zichtbare gebreken en/of manco’s. Bij aflevering door uw dealer dient u de eventuele schade direct op de vrachtbrief te vermelden. Neem daarna direct contact op met uw dealer en leg de dealer het probleem voor.
2.2 Controle Let op: controleer uw deur voordat u deze gaat behandelen; indien een deur geheel of gedeeltelijk is bewerkt, dan heeft u de deur geaccepteerd en kunnen klachten over zichtbare gebreken niet meer in behandeling 3 worden genomen. De deuren worden in een bouwbestendige verpakking geleverd.

Artikel 3 - transport en opslag

3.1 De deur(en) dienen bij transport voldoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteund dat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden.
3.2 Het voorgaande geldt ook voor de opslag van deuren waarbij de ruimte waarin de deuren zijn opgeslagen voldoende geventileerd dient te zijn, zodat het vochtpercentage in de deuren beneden de 18% blijft.
3.3 De deuren dienen rechtop en zodanig te zijn geplaatst, dat ze gevrijwaard zijn van optrekkend grondvocht, hemelwater en dergelijke.
3.4 Indien deuren afgehangen zijn in kozijnen, dienen deze in afgesloten toestand te zijn verankerd, vertikaal en nimmer op de kop te worden getransporteerd en/of opgeslagen.

Artikel 4 - afhangen en hang- en sluitwerk

4.1 Afhanginstructies Deuren dienen zo laat mogelijk in de bouwfase afgehangen te worden.
4.2 Pas en arm schaven, stompe deuren Als u uw nieuwe deur gaat afhangen is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:

NaadbreedteDraairichting naar binnen L1 of R2Draairichting naar buiten L3 of R4
Hangzijde2 mm2 mm
Sluitzijde3 mm3 mm
Bovenkant2 mm2 mm
Onderkant3 - 4 mm5 mm

Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kunt u uw deur pas en arm schaven. Wanneer ook het kopse hout hierbij bewerkt wordt en de fabrieksmatig aangebrachte Frencken sealer verwijderd is, dient dit hout opnieuw behandeld te worden met Frencken houtsealer of gelijkwaardig en vervolgens 2x gegrond te worden. Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische schaaf gebruiken.
4.3 Een buitendeur dient op drie of vier punten d.m.v. deugdelijke scharnieren te zijn afgehangen en van tenminste drie sluitpunten te worden voorzien. Tevens raadden wij aan om hang- en sluitwerk te gebruiken dat is voorzien van het SKG keurmerk met minimaal twee sterren. Onze driepuntssluitingen, veiligheidsgarnituren en veiligheidsrozetten voldoen allen aan dit keurmerk in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. 4 Uw dealer kan u informeren omtrent het gebruik van de juiste scharnieren met dit keurmerk.
4.4 Behandel alle inkrozingen en gaten ten behoeve van scharnieren, sloten, sluitingen en brievensleuf tenminste 2 x met grondverf. Maak geen inkrozingen of gaten ter plaatse van de verbinding van de deur, daar waar stijlen en dorpels elkaar ontmoeten. Dit kan de constructie van de deur onherstelbaar aantasten.
4.5 Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten eerst worden voorgeboord.
4.6 Tevens dienen voorzieningen te zijn getroffen om te voorkomen dat de deur tegen de negge kan slaan of anderszins overmatig kan worden belast.
4.7 Zorg voor een goed onderhouden kozijn, van een deugdelijke houtkwaliteit (bij voorkeur hardhout). Het kozijn dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn (BRL 0801).
4.8 Indien aan alle bovenstaande punten is voldaan, voldoen onze deuren aan de strengste inbraakveiligheidsnormen.
4.9 Draairichting
Hieronder zijn de draairichtingen afgebeeld voor de voor- en buitendeuren. Voordeuren draaien doorgaans naar binnen toe open; draairichting L1 of R2. De andere buitendeuren draaien doorgaans naar buiten toe open; draairichting L3 of R4.

Artikel 5 - Afhangen en hang- en sluitwerk dubbele deur

5.1 Beoordeel wat de draairichting van de deur moet zijn, zie voorgaande afbeelding.

5.2 Als u uw deuren gaat afhangen is het wenselijk dat de deur aan de volgende spelingen (draainaden) voldoet:

NaadbreedteDraairichting naar binnen L1 of R2Draairichting naar buiten L3 of R4
Hangzijde2 mm2 mm
Sluitzijde3 mm3 mm
Bovenkant2 mm2 mm
Onderkant3 - 4 mm5 mm

Mocht uw deur niet aan de hiervoor genoemde spelingen voldoen, dan kunt u uw deur arm schaven. Wanneer ook het kopse hout hierbij bewerkt wordt en de fabrieksmatig aangebrachte Frencken houtsealer verwijderd is, dient dit hout opnieuw behandeld te worden Frencken houtsealer of gelijkwaardig. Voor het schaven kunt u het beste een rijschaaf of een elektrische schaaf gebruiken.
5.3 Een buitendeur dient op drie of vier punten d.m.v. deugdelijke scharnieren te zijn afgehangen en van tenminste drie sluitpunten te worden voorzien. Tevens raadden wij aan om hang- en sluitwerk te gebruiken dat is voorzien van het SKG keurmerk met twee sterren. Onze driepuntssluitingen, sluitlijsten, veiligheidsgarnituren en veiligheidsrozetten voldoen aan dit keurmerk in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Uw dealer kan u informeren omtrent het gebruik van de juiste scharnieren met keurmerk.
5.4 Behandel alle inkrozingen en gaten ten behoeve van scharnieren, sloten, sluitingen en de brievensleuf tenminste 2 x met een grondverf. Maak geen inkrozingen of gaten ter plaatse van de verbinding van de deur, daar waar stijlen en dorpels elkaar ontmoeten. Dit kan de constructie van de deur onherstelbaar aantasten.
5.5 Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten worden voorgeboord.
5.6 Tevens dienen voorzieningen te zijn getroffen om te voorkomen dat de deur tegen de negge kan slaan of anderszins overmatig kan worden belast.
5.7 Deuren moeten zo laat mogelijk in de laatste bouwfase worden afgehangen.
5.8 Zorg voor een goed onderhouden kozijn, van een deugdelijke houtkwaliteit (bij voorkeur hardhout). Het kozijn dient te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn (BRL 0801).
5.9 Indien aan alle bovenstaande punten is voldaan, voldoen onze deuren aan de strengste inbraakveiligheidsnormen.

Afhangen van een duo-deur
Maak de deur passend in het kozijn waarbij u met de eerder vermelde spelingen dient rekening te houden. Wanneer ook het kopse hout hierbij bewerkt wordt en de fabrieksmatig aangebrachte lijmlaag verwijderd is, dient dit hout opnieuw behandeld te worden met frencken sealer. De deur dient tenminste aan 4 scharnieren te worden afgehangen, 2 voor de onderdeur en 2 scharnieren voor de bovendeur. Zaag pas daarna de stijlen door zodat hierdoor een onder- en een bovendeur verkregen wordt. Behandel de gezaagde kopse kanten met frenckensealer. Het bewerkte hout, dient daarna twee maal van een grondlaag voorzien te worden, dus ook de inkrozingen voor de schanieren. 

Monteer de sluitlat aan deur zoals te zien op de tekening. Afhankelijk of de deur naar binnen of naar buiten opendraait wordt de standaard sluitlat aan de onderdeur of de bovendeur gemonteerd (zie tekeningen 1 en 2). Bij een sluitlat kunnen de boven- en onderdeur met Noxongrendels met elkaar vergrendeld worden. Maak geen inkrozingen of gaten ter plaatse van de verbinding van de deur, daar waar stijlen en dorpels elkaar ontmoeten. Dit kan de constructie van de deur onherstelbaar aantasten. Het hang- en sluitwerk dient bevestigd te worden met schroeven van goede kwaliteit en alle schroefgaten moeten worden voorgeboord.

Artikel 6 - Garantievoorwaarden en behandelingsinstructies

Onze garantievoorwaarden zijn gebaseerd op algemeen gehanteerde normen in de Nederlandse deurenindustrie.

6.1 Kromming
Kromming is de vervorming van de deur in lengte en/of breedte, loodrecht op het vlak van de deur gemeten. M.b.v. een metalen dan wel houten, perfect rechte, lat die minimaal dezelfde lengte heeft als de deur, kan de mate van kromming gemeten worden. De deur wordt ingehangen, in iets geopende toestand gemeten, door de lat ongeveer 20 mm vanaf de sluitzijde op de deur te houden. Middels een 0,1 mm nauwkeurig meetinstrument (zoals een schuifmaat) kan de kromming op het maximale punt gemeten worden.
6.2 Scheluwte
Scheluwte is de mate van uitbuiging van de deur waarbij één hoek van de deur niet ligt in het vlak dat wordt gevormd door de overige drie hoeken. Kort gezegd; een van de 4 hoeken vertoont een buiging. Voor de meting kan dezelfde lat gebruikt worden als aangegeven bij kromming met dien verstande dat de gebogen hoek gemeten wordt.
6.3 Vormtoleranties deurblad
In de normeringen zijn enkel toleranties vastgelegd voor kromming of scheluwte m.b.t. buitendeuren. Dit houdt in dat de volgende toleranties gelden:
6.4 Omschrijving Tolerantie
- Nominale dikte van het deurblad 0 en -2 mm
- Nominale deurafmetingen (hoogte en breedte) +/- 1 mm
- Kromming loodrecht op het deurvlak Max. 8 mm
- Uitbuiging van het deurblad uit het vlak (scheluwte) Max. 8 mm
6.5 Maximale inkortingen
De maximale afmetingen voor het inkorten van onze buitendeuren zijn als volgt: deuren met 140 mm stijlen, zij-, boven- en onderkanten maximaal 15 mm per kant. Deuren die worden ingekort ruimer dan voornoemde marges vallen buiten de garantie.

Artikel 7 - montage van de weldorpel

Wij adviseren u de weldorpels door Skantrae te laten monteren.

Wanneer u hiervoor niet gekozen heeft dient u als volgt te werk te gaan:
- Wanneer de weldorpel niet op lengte geleverd is, kort deze dan bij een naar binnendraaiende deur (draairichting R2 of L1) op de gewenste maat af; 50 mm smaller dan de breedte van de deur
- Behandel dan ter bescherming de kopse kanten van de weldorpel met Frencken houtsealer of gelijkwaardig.
- Breng een PVAC lijm, klasse D4 aan op de weldorpel en de plaats van de deur waar de dorpel bevestigd dient te worden. De weldorpel dient 25 mm uit de kant bevestigd te worden
- Monteer tot slot de weldorpel en met 6 tot 7 schroeven aan de deur

De weldorpels zijn reeds voorgeboord en voorzien van behandelde schroefgaten.
- Bij een naar buitendraaiende deur (draairichting L3 of R4) wordt de dorpel 10 mm korter gemaakt dan de breedte van de deur en wordt de dorpel 5 mm uit de kant aan de deur gemonteerd.
- Kit de bovenkant van de weldorpel af om indringing van vocht te voorkomen.

Artikel 8 - Schilderadvies

De buitendeuren worden, afhankelijk van de serie, onbehandeld geleverd of met een grijze grondlak op alkyd basis. Deze grondlak is er in 2 keer opgebracht en heeft een dikte van minimaal 100 Mµ. De afwerklaag moet binnen 8 dagen na levering van de deur op de bouwplaats aangebracht zijn. Deze deuren zijn geschikt om af te lakken met zowel alkyd (oplosmiddel houdend) als acryl (watergedragen) lakken. Voor beide typen verf gelden de volgende behandelingsinstructies: 

8.1 Behandeling
- De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag controleren op hechting en beschadigingen.
- Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met grondlak, bijvoorbeeld grondlak RAL7001 van Wijzonol , Sigma (of gelijkwaardig) overeenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en dorpels dienen voor de zekerheid nog twee keer gegrond te worden. Ook gaten en sleuven voor sloten, scharnieren, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke dienen te worden voorzien van twee keer de extra beschermende laag. Dit zorgt voor een verbeterde levensduur voor de deuren. Het gronden dient met een kwast te gebeuren. De grondlak op het onbehandelde hout dient vol aangebracht te worden; de droge laagdikte op het onbehandelde hout moet op het eind 100 micrometer bedragen.
- De deur zeer goed reinigen en ontvetten; vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
- Erg belangrijk is het opschuren van de deur. Om het beste resultaat te krijgen raden wij schuurpapier met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken, bijvoorbeeld SandBlaster Fine 320 of 180 van 3M. Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed resultaat.
- Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd.
- Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel
- Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij de buitendeuren, is voor een perfect resultaat niet noodzakelijk. Dit is tijdens de fabricage al voor u gedaan. Eventuele krimpnaadjes die ontstaan in de kitrand, vallen buiten de garantie.
- Alvorens de deuren worden afgelakt dient de deur eerst voorgelakt te worden. Dit kunt u doen met bijvoorbeeld Wijzonol LBH systeem grondlak of SIGMA S2U Allure Primer (of gelijkwaardig). De drogelaag dikte dient 30 Mµ te bedragen van dit verf systeem.
- De deuren dienen voor het beste resultaat twee maal afgelakt te worden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met Wijzonol LBH Silicon Alkyd hoogglans aflak verf of met Sigma S2U Allure Gloss (of gelijkwaardig) in de gewenste kleur.
- Schilder de profielen, randen, hoekverbindingen, glaslatten (aan alle zijden!) eerst met een kwast. Voor een superieure kwaliteit dient de eerste droge laagdikte minimaal 35 micrometer te bedragen. Om deze droge laagdikte van 35 micrometer te bereiken, is het van belang de verf “vol” aan te brengen in een natte laagdikte van ca. 100 micrometer. De deur dient voor een goed resultaat minimaal tweemaal afgelakt te worden met een roller. Natuurlijk met voldoende droogtijd tussen de laklagen. Volg daarbij de aanwijzingen op de verfverpakking. Voor goed resultaat dient ook de tweede laag te zijn voorzien van een droge laagdikte 35 micrometer, hierdoor omvat de totale aflaklaag 70 micrometer. Voor een perfect afgelakte deur werkt u van het midden van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur.
- Vergeet niet: na de eerste laklaag, dient de deur wederom geschuurd te worden. Dit zorgt voor een beter hechting van de tweede laklaag. U kunt dit doen met bijvoorbeeld de SandBlaster scratchpad Fine van 3M of schuurpapier met korrel 240.
- Het met donkere kleuren afwerken van deur- en kozijnhout wordt al jaren ter discussie gesteld door de Nederlandse timmerindustrie. Indien de deur op het zuiden gericht is en derhalve bloot staat aan enorme temperatuursverschillen in de kern van het hout, kunt u beter lichte kleuren gebruiken. Om problemen te voorkomen adviseren wij u uiterst voorzichtig met onderstaande RAL-kleuren om te gaan;
Rood RAL 3005, 3007
Rood-blauw RAL 4004, 4007
Blauw RAL 5003, 5004, 5008, 5011, 5013, 5020
Groen RAL 6006, 6007, 6008, 6010, 6012, 6014, 6015, 6022
Grijs RAL 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026
Bruin RAL 8017, 8022
Zwart RAL 9004, 9005, 9011, 9017.
8.2 Aflakken met watergedragen verf:
Wanneer u de deur gaat schilderen met verf op waterbasis, raden wij u aan om de deur eerst van een primelaag te voorzien in de uiteindelijke aflak kleur. Door het gebruik van deze primelaag bent u verzekerd van een goede hechting. Volgt u te allen tijde de instructies zoals vermeld op de verpakking of het productkenmerkenblad van de producent van de verf. Indien u besluit een donkere aflakkleur te gebruiken, raden wij u aan een donkere primer te gebruiken in de kleur van de aflak. Schilder uw deuren nooit:
- Bij een ruimteluchtvochtigheid boven de 85% (let op pas gestuukte ruimtes in met name nieuwbouwwoningen).
- Bij temperaturen beneden de 7°C.
- In de volle zon.
8.3 Overige behandelingstips:
Deuren altijd in de richting van de houtnerfstructuur schuren. Onregelmatigheden, spijkergaten etc. vullen met een geschikte stoppasta. Volgt u ten alle tijde de instructies, zoals vermeld op de verpakking van de verf. 
8.4 Onderhoud en reiniging
Het is voor de levensduur van uw deur van belang om de afwerking regelmatig te onderhouden. Het onderhoud hoeft niet veel tijd en geld te kosten en komt de levensduur van de deur volledig ten goede! Onderhoud van de deur kan opgedeeld worden in twee typen, te weten het reinigen en het echte onderhoud.
8.5 Reinigingscyclus
De periodieke reiniging dient voor het behoud van het verfsysteem. De reinigingscyclus is sterk afhankelijk van de belastingsgraad. Zo zal een deur aan de kust of in een lommerrijke omgeving sneller vervuilen dan een deur in een landelijke omgeving. Een handig moment om het schilderwerk op het hout te reinigen, is tijdens het wassen van de beglazing.
Plaats van de deur: buiten

 LandelijkKust RegioLommerijkIndustrieel
Geschilderd hout3x5x5x5x

Het onderstaande schema dienst als leidraad voor het onderhoud genomen te worden;

Afwerking van de deur:Jaar:12355678910
Dekkend geschilderd in lichte kleurBehandeling--Kl--Gr--Kl-
Dekkend geschilderd in donkere kleurBehandelingKlGrKlGrKlGrKlGrKlGr

Kl= Klein onderhoud
Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Beschadigingen en andere gebreken in de verflaag en of de beglazingskit herstellen en verf aanbrengen tot de oorspronkelijke verflaag dikte
Gr= Groot onderhoud
Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Ondeugdelijke verflagen verwijderen en verflagen die intact zijn, reinigen en opruwen. Het kaal gekomen hout dient twee keer gegrond te worden met bijvoorbeeld Wijzonol LBH systeem grondlak of Sigma S2U Allure Primer. Vervolgens de deur afschilderen met Wijzonol LBH Silicon Alkyd hoogglans aflak of Sigma S2U Allure Gloss.

Artikel 9 - SIERROOSTER + DRAAIRAAM

Afhankelijk van het model deur, is de deur voor zien van een ambachtelijk vervaardigd metalen gietrooster. Dit hoogwaardige ornament is met zorg gefabriceerd en gecontroleerd op onvolkomenheden. Door het traditionele gietproces ontstaan unieke exemplaren, kleine oneffenheden mogen gezien worden.Het sierrooster is afgewerkt met een hoogwaardige poedercoating. Deze poedercoating is kleurvast en duurzaam. In het dagelijksgebruik kunnen er kleine beschadigingen optreden, dit kan worden bijgewerkt met de speciale lakstift die op kleur te bestellen is bij uw verfdealer.

9.1 Overschilderen Sierrooster:
Het rooster is te overschilderen, indien u het rooster van een eigen kleur wilt voorzien. De volgende stappen dienen dan ondernomen te worden, let wel dit is een nauwkeurige klus:
- Het sierrooster dient uit de deur genomen worden. 
- De laklaag goed reinigen met een oplossmiddel. Wij adviseren u hiervoor thinner te gebruiken. Kijkt u voor het gebruik van thinner goed op gebruiksaanwijzing van de verpakking.
- Na het reinigen van het sierrooster, het sierrooster licht opschuren met 3M scratchpads. De oppervlakte moet er dof uitzien.
- Tot slot kunt u het sier rooster schilderen met een professionele verf op terpentinebasis. Voor een mooi resultaat adviseren wij u het rooster ten minste 2 keer af te lakken.

Artikel 9.2 Draairaam
De Skantrae voordeuren met draairaam zijn voorzien van stalen paumellescharnieren die 3D verstelbaar zijn. Op die manier kan het draairaam in diepte, breedte en ook hoogte afgesteld worden. Deze stalen scharnieren kunnen afgedekt worden met scharnierkapjes in verschillende kleurfinishes. Deze scharnierkapjes worden in een set geleverd tezamen met tramklinkjes (sluitingen voor de draairamen) en een knop. Het draairaam is af-fabriek reeds afgesteld maar kan gedurende transport en afhangproces ietwat zijn verplaatst. Controleer daarom eerst of het draairaam goed werkt en stel zonodig de paumelles op de juiste positie in, alvorens u de paumellekapjes gaat plaatsen.

Artikel 10 - Glas

10.1 Controle: Let op: controleer uw glas voordat u het gaat plaatsen. Indien het glas geplaatst is, dan heeft u het glas geaccepteerd. Claims na plaatsing kunnen niet in behandeling worden genomen.
10.2 NEN 3569: Het bestelbare glasprogramma bij de deur bestaat bijna geheel uit gehard veiligheidsglas. Hiermee wordt voldaan aan de vereiste veiligheidsnorm voor gebouwen.
10.3 De leverancier adviseert ten alle tijde binnenbeglazing (glaslatten aan de binnenzijde)
10.4 Glas: Omdat de deur niet met gemonteerd glas wordt geleverd, dient u zelf het glas te plaatsen volgens de NEN3576 of de NEN3577.

De volgende instructies zijn van belang bij het plaatsen van het glas:

1. Glas plaatsen nadat de deur is afgehangen.
2. Deur uit het kozijn nemen.
3. Leg de deur horizontaal en verwijder de glaslatten uit de deur.
4. Breng celband en beglazingskit aan in de glassponning en doe hetzelfde met de glaslatten. Let op: ventilatie sleuven vrij houden. Wij raden u aan een verlijmende MSP kit te gebruiken voor het beglazen, bijvoorbeeld KOMO gecertificeerde Bloem Oneseal MSP kit. 
5. Plaats het glas in de sponning, eventueel op glasblokjes.
6. Zet de glaslatten weer vast met schroeven en verwijder de overtollige beglazingskit.
7. Bij de deuren die niet zijn voorzien van ventilatie sleuven volkit beglazingsmethode gebruiken; de sponningkanten moeten worden voorzien van een 4 mm dikke laag beglazingskit. De ruit daarna gelijkmatig in de kit drukken. Een tweede kitvoeg aanbrengen op de binnenzijde van de glaslat. De glaslat weer tegen het glas aan drukken. Hierna kan de glaslat vastgeschroefd en de overbodige kit afgemest worden.
8. Gebruik ten allen tijden silicone vrije beglazingskit. Het bij deur bestelbare Isolatie glas is voorzien van Hot-melt buthyl kit welke reageert met een siliconen Kit. Schadegevallen door gebruik van verkeerde kit worden niet in behandeling genomen.
9. Jaarlijkse controle van het beglazingssysteem is van essentieel belang voor het onderhoud van uw buitendeur. Eventuele inwatering kan vervelende gevolgen hebben en valt buiten de garantie.

ARTIKEL 11 - GARANTIE BUITENDEUREN ALGEMEEN

De producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten voldoen uiteraard aan alle wettelijke voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge standaard. Er geldt een garantietermijn voor de buitendeuren van 7 jaar. Indien het product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende voorwaarden:

- De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.
- Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie en vervormingfouten die te wijten zijn aan een fout in de fabricage van het product. Let wel, afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
2. Vervormingen aan de deur die binnen de toleranties liggen, genoemd in artikel 6.4.
3. Kleur en structuurafwijkingen, kunnen in het natuurproduct hout niet in dit verband als hinderlijk worden beschouwd.
4. Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
5. Normale slijtage.
6. Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd (m.u.v. de toegestane afkortingen). Te denken valt aan het verwijderen van de eventuele roedeverdeling in glasdeuren.
7. Gebreken die ontstaan indien de deuren niet binnen 8 dagen na levering volledig aan alle 6 zijden en in alle frezingen en inkrozingen zijn voorzien van een sluitende verflaag.
8. Inbraakschade.
9. Gebreken en daaruit voortvloeiende schaden die redelijkerwijs reeds door controle bij aflevering van het product geconstateerd hadden behoren te worden.
10. Schaden die het gevolg zijn van brand, overstroming, molest, aardbeving en storm.
11. Deuren waar door derden binnen de garantietermijn reparatiewerkzaamheden aan zijn verricht zonder schriftelijke toestemming van de leverancier.
12. Vochtpercentages die, waar dan ook in de deur gemeten, de 18% te boven gaan.
13. Kleine oppervlakte- en droogtescheurtjes.
14. Deuren die te donker zijn afgewerkt, waardoor het zonlicht een te hoge temperatuur in de deur kan veroorzaken (Art. 8.1).
15. Afhangkosten en daarmee gepaard gaande kosten, zoals b.v. schilderwerk, glas e.d.

- Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw dealer worden gebracht. Indien dit niet gebeurt vervalt direct de garantie.
- Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van uw de leverancier dealer te worden gebracht.
- De garantietermijn van de deuren gaat in op de dag van de factuurdatum van de leverancier, betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

Afhandeling klachten
Om een goede en efficiënte beoordeling van klachten te garanderen houdt de leverancier de volgende werkwijze aan:
- De beoordeling van klachten wordt door uw dealer verricht. Een oplossing komt altijd tot stand in overleg tussen uw dealer en de leverancier.
- De beoordeling van een klacht met betrekking tot een kromming of scheluwte van een deur vindt plaats na het eerste stookseizoen.
- Klachten die op grond van garantievoorwaarden zijn afgewezen worden niet meer in behandeling genomen.
- De leverancier moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, kunnen onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor zijn rekening wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt of is behandeld. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer de leverancier voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.

ARTIKEL 12 - GARANTIE BESLAG 

Onderhoud & Garantie:
Garantie wordt alleen verleend bij normaal gebruik en volgens onderstaande specificaties. Beschadigingen door scherpe voorwerpen als ringen, schroevendraaiers en sleutels vallen niet onder de garantie. Monteer het sierbeslag in de laatste fase zodat u voorkomt dat er verf afkomstig van de deur of bijvoorbeeld de muur op het sierbeslag komt. Het sierbeslag hoeft u enkel af te nemen met een schone droge doek zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen.

Sierbeslag dat binnen een grens van 15 kilometer van de kust is geplaatst, valt buiten de garantie. Uitzondering hierop is het titanium sierbeslag waarop levenslange garantie op kleur- en krasvastheid wordt gegeven. Klachten zijn altijd ter beoordeling van de leverancier. 

De producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Onze producten voldoen uiteraard aan alle wettelijke voorschriften, maar daarnaast ook aan onze eigen hoge kwaliteitsstandaard. Er geldt een garantietermijn voor het RVS beslag van 2 jaar en een levenslange garantie op Messing Titanium beslag. Indien het product volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt deze garantie onder de volgende voorwaarden:

- Skantrae B.V. staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte materiaal.
- Onder de garantie vallen hinderlijke gebreken zoals constructie en vervormingfouten die te wijten zijn aan een fout in de fabricage van het product. Let wel, afhangkosten en overige bijkomende kosten vallen niet onder de garantie en worden niet vergoed.
- Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:

1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
2. Ernstige kleur en structuurafwijkingen.
3. Gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende of onjuist onderhoud van het product.
4. Normale slijtage.
5. Constructiewijzigingen die door de klant of door derden zijn uitgevoerd.
6. Het monteren van andere schroeven dan de meegeleverde schroeven, de veiligheid en de prestaties kunnen dan niet meer gegarandeerd worden.

-  Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van uw dealer worden gebracht. Indien dit niet gebeurt vervalt direct de garantie.
- Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van uw Skantrae dealer te worden gebracht.
- De garantietermijn van het beslag gaat in op de dag van de factuurdatum van Skantrae B.V., betrekking hebbende op de levering van het product. Bewaar daarom altijd uw aankoopnota.

 

⚪ WIJ STAAN KLAAR!

HelpDesk open t/m 21:59 uur

06 203 242 76

Email: info@deurmarkt.com

 

Live Chat Deurmarkt.com

Start chat -24/7 direct contact

☑️OPRUIMKELDER

Aanbieding binnendeuren korting

Uitgebreide showroom centraal in NL

Deurmarkt.com ligt direct aan de A50 in Heerde! 

Locatie Deurmarkt.com Nederland Heerde


Showroom & magazijn
Kamperzijweg 6
8181NC Heerde

© 2012 - 2024 Online binnendeuren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel